A sede electrónica do Colexio Oficial de Podólogos de Galicia permite presentar electrónicamente unha solicitude, escrito ou comunicación cando estes trámites non teñan establecido un sistema ou modelo específico (como no caso das reclamacións ou suxestións, denuncias de intrusismo, ou altas, baixas e cambios de condición na colexiación)

Podes realizar unha solicitude o Colexio Oficial de Podólogos de Galicia cubrindo o MODELO XENÉRICO DE SOLICITUDE e presentándoo presencialmente ou por vía postal na secretaría do colexio. Tamén se pode presentar telemáticamente dende a nosa sede electrónica:

Acceder con certificado dixital

Acceder con usuario e contrasinal